• Eko
  • Bio
  • Zodpovedne

Podielnícke družstvo
Skarabeus-Agro

Podnikanie v poľnohospodárstve je posolstvo

Výnimočné postavenie a náročnú prácu majú ľudia, ktorí pracujú v poľnohospodárskej prvovýrobe. Patria medzi nich aj majitelia a zamestnanci Podielnického družstva SKARABEUS-AGRO vo Veľkých Raškovciach. Ich snahou je, aby tradície zostali živé aj pre budúce generácie.

Gazdovský dvor
+ Agroturistika

Ponúkame Vám možnosť prejsť sa Gazdovským dvorom a nahliadnúť tak do jeho kútov:

  • návštevu gazdovského dvora
  • jazdu na koni
  • kŕmenie viac ako 30 druhov zvierat
  • vlastný rybník – možnosť rybolovu

Agroturizmus predstavuje spolupôsobenie poľnohospodárskych podnikov na cestovnom ruchu.. Motívom pre trávenie dovolenky v agroturistickom zariadení býva predovšetkým spoznanie života na statku a na vidieku a zároveň priame podieľanie sa na tomto spôsobe života. Návštevník sa tak na krátku dobu stáva súčasťou statkárskej rodiny.

Gastronómia

Zabíjačka by nebola zabíjačkou bez klobás, tlačenky a rôznych druhov jaterníc vyrábaných podľa miestnej alebo rodinnej tradície.

Naše zvieratá