Byvol
arni

Byvol arni (iné názvy: arni, byvol vodný, byvol riečny, byvol divý, byvol ázijský, byvol indický; lat. Bubalus arnee, Bubalus arni, Bubalus bubalis, staršie Bubalus buffelus, Bubalus indicus a. i.) je druh z čeľade turovité.

Niektorí autori považujú domestikovanú formu tohto druhu za samostatný druh. Divý druh sa v takom prípade niekedy označuje ako Bubalus arnee/arni (v užšom zmysle; po slovensky byvol arni, arni, byvol divý v užšom zmysle) a domáci druh ako Bubalus bubalis (v užšom zmysle; po slovensky byvol domáci alebo byvol riečny v užšom zmysle). Jeden z typov domestikovanej formy – a niekedy aj celá domestikovaná forma – sa označuje aj ako karaban alebo carabao alebo keraban.

Divé a domestikované formy byvola je dnes veľmi ťažké od seba odlíšiť, lebo stáda domácich byvolov sa miešajú s divými byvolmi a často aj znova zdivejú.

Voľne v prírode žije v Indii a v susedných krajinách. Domáca forma je typická pre Filipíny. Byvol sa veľa používa pri prácach na poli, napríklad pri oraní pôdy. Dospelé zvieratá môžu dosiahnuť aj vyše 1000 kg. V prírode sa môže byvol dožiť okolo 25 rokov. Prvých byvolov priviedli do Európy vo včasnom stredoveku. V Európe sa vyskytujú v juhovýchodnej Európe, Maďarsku a Taliansku.

Ich mlieko má vysoký obsah tuku. Tradične sa vyrába talianska mozzarella z byvolieho mlieka.