Emu

Emu je veľký nelietavý vták s hmotnosťou do 30-35kg. Po pštrosovi je druhým najväčším bežcom. V Austrálii, kde je erbovým vtákom, početne obýva suché krovinaté stepi, okraje hustých lesov, eukalyptové háje a pobrežné oblasti.

Väčšinou žije v pároch alebo spoločensky v malých skupinách. Zbiera predovšetkým plody a semená, ďalej sa živí aj kvetmi a drobnými bezstavovcami. Počas hniezdenia znáša samica do hniezda 5-15 tmavozelených vajec, každé o hmotnosti okolo 600g. Samec zahrieva znášku 54 – 57dní a následne vychováva mláďatá do veku 8 týždňov. V tomto období je veľmi agresívny. Mláďatá sú do dvoch rokov pásikavé. Početnosť emu v prírode je v súčasnosti odhadovaná okolo 500 tisíc exemplárov.