Holub
domáci

Holub domáci (Columba livia f. domestica) je vták, domestikovaná forma holuba skalného.

Na Slovensku žije hlavne vo veľkých mestách, mimo miest vzácne na skalách. Je chovaný pre mäso, ako druh zábavy a športu alebo pre poštové účely. Zdivený holub domáci je rozšírený v mestách vo veľkých kŕdľoch a je považovaný za škodcu. Svojim trusom znečisťuje budovy a prenáša choroby.

Holub domáci obýva veľké mestá Slovenska, hlavne staré centrá, kde hniezdi na historických stavbách a kostoloch. Na sídliskách obsadzuje rôzne výklenky a balkóny moderných budov. V južných oblastiach Slovenska sa vyskytovali vo väčších počtoch už v 30-tych rokoch 20. storočia. Na strednom Slovensku žije len v mestách nad 10 000 obyvateľov.
Najväčšie počty holubov sú na jeseň, v zime ich stavy môžu klesnúť až na štvrtinu jesenných. V Bratislave boli zistené na jeseň v roku 1981 v počte asi 35 000, v roku 1983 asi 33 000 jedincov. Počas zimného sčítania holubov v Bratislave z roku 1985 boli zistené v počte približne 9 100 a roku 2000 asi 9 400 jedincov. Kolónie holubov sú známe i z miest juhovýchodného Slovenska, napríklad pre Košice je odhad populácie holubov asi 100 000 jedincov.
Mimo miest hniezdil na skalnom brale hradu Devín, na skalnatej časti Sandbergu a neúspešne snažil zahniezdiť na hrebeni Nízkych Tatier v roku 1986.
Živia sa semenami, obilninami s hladkým povrchom i drobnými farebnými napríklad vika, proso, cirok, ľan i pohánka.