Koza
domáca

Koza domáca (Capra hircusCapra hircus hircusCapra aegagrus hircus) je druh či poddruh z rodu Capra.

V slovenskom poľnohospodárstve je to menej významné hospodárske zviera, jej chov je v prevažnej miere iba doplnkovým odvetvím živočíšnej výroby. Bežnejší je chov kôz menšími chovateľskými subjektmi, alebo u súkromných osôb. Koza poskytuje hodnotné mlieko, mäso, kožu, rohovinu.

Koza patrí medzi prežúvavce, to znamená že potrava sa z bachora (časť zloženého žalúdka prežúvavcov) vracia do ústnej dutiny na dôkladné prežutie. Má to predovšetkým význam v trávení vlákniny. Prežúvanie sa u kôz dostavuje po 15 – 45 min. po nakŕmení. Potrava sa dostáva späť do ústnej dutiny reflexným procesom – vyvrhovaním, kedy hrubé krmivo dráždi baroreceptory tlakom a tangoreceptory dotykom v sliznici bachora. Vyvrhnutie potravy z bachora, jeho opätovné prežutie a prehltnutie sa nazýva prežúvací cyklus. Dĺžka prežúvania jedného sústa závisí od hrubosti krmiva a množstva vlákniny. Po prehltnutí nasleduje 3 – 5 sekundová pauza medzi ďalším prežúvacím cyklom. Jedno prežúvacie obdobie trvá pol až jednu hodinu, v priebehu 24 hod. sa zopakuje 6 – 8 prežúvacích období.

Pohlavný cyklus trvá 18 – 23 dní, ruja trvá 1-1,5 dňa, v prípade že nedôjde k oplodneniu, opakuje sa po troch týždňoch. K ovulácii vajíčok dochádza ku koncu ruje, preto je doba vhodná na pripúšťanie alebo insemináciu v druhej polovici ruje. Gravidita trvá v priemere 150 dní, rozpätie 140 – 155 dní. Dĺžka plodu v 30. dni gravidity je cca 1,4 cm a v 145. dni 43 cm. Laktácia (produkcia mlieka) trvá približne 300 dní.

Chov kôz je na Slovensku realizovaný predovšetkým pre ich mliekovú úžitkovosť. Najbežnejšie chované plemená kôz u nás by podľa plemenných štandardov mali dosahovať 900 – 1000 kg mlieka za rok. Ak sa prihliadne na živú hmotnosť kozy, tak môžeme konštatovať, že ralatívne dosahuje najvyššiu dojnosť z hospodárskych zvierat, až 10 – 20 násobok živej hmotnosti.