Ovca
domáca

Ovca domáca (Ovis aries) je druh či poddruh z rodu ovca. Je to významné hospodárske zviera v svetovom i slovenskom poľnohospodárstve, hlavne v podhorských a horských oblastiach s vysokým zastúpením lúk a pasienkov. Hlavnými produktmi chovu oviec sú mäso a mlieko, vedľajšími produktmi sú vlna, rohovina, koža, vlnotuk a ovčí hnoj.

Samica sa nazýva bahnica, samec je baran, mláďa je jahňa (samčie baránok, samičie jahnička). Mladá ovca pred prvým oplodnením sa nazýva jarka alebo jahnica. Gravidita ovce sa v zootechnike nazýva kotnosť a pôrod okotenie. Obdobie tvorby mlieka po okotení je laktácia. Maštaľ na celoročný chov oviec, alebo len na zimné ustajnenie, sa nazýva ovčiareň; letné ustajnenie na pastvinách sa uskutočňuje v košiaroch a nazýva sa košiarovanie.   Ovca domáca je má predkov vo viacerých divých druhoch oviec. Divé formy oviec sú veľmi variabilné a tvoria veľa miestnych variet. Za predkov domácich oviec sú považované nasledovné druhy: muflóny, kaspická stepná ovca (archar) a skupina vysokohorských oviec, z nich predovšetkým argali.

Ovce sú blízko príbuzné s kozami, od ktorých sa odlišujú slznými jamkami, paznechtovými žľazami a tvarom a postavením rohov. Rohy oboch pohlaví kôz a oviec sú na báze šošovkovitého prierezu. Avšak rohy baranov majú trojboký prierez.

Podľa jemnosti vlny delíme plemená na: jemnovlnové ovce – všetky merinové ovce

  • polojemnovlnové ovce – cigájky, kent, texel, polojemnovlnové krížence zošľachtenej valašky
  • polohrubovlnové ovce – zošľachtená valaška, lincoln, leicester
  • hrubovlnové ovce – valaška, karakulská ovca

Podľa úžitkového smeru delíme plemená na:vlnové ovce – stavropoľské merinky

  • vlnovomäsové ovce – slovenské merino, askánske a kaukazské meriny, výkrmové meriny
  • mäsovovlnové ovce – Ile de France, kent, lincoln, leicester, corriedale, berrichonne du Cher
  • dojné plemená s pravou vlnou – cigájky, východonemecké fridze
  • dojné plemená so zmiešanou vlnou – zošľachtená valaška
  • kožušinové a kožuchové plemená – karakulská a romanovská ovca