Prepelica
poľná

Prepelica poľná alebo prepelica obyčajná (lat. Coturnix coturnix) je druh vtáka z čeľade bažantovité (Phasianidae). Hniezdi mimo severu v celej Európe, vo veľkej časti Afriky a v západnej Ázii. Vyskytuje sa na väčšine územia Slovenska od nížin až nad hornú hranicu lesa (1 515 m n. m., Malá Fatra). Jej hniezdny biotop tvoria najmä obilninové a ďateľinové polia, lúky a pasienky.. Je to sťahovavý druh a z časti zimuje v Afrike od rovníka na sever a z časti v okolí Stredozemného mora a v Južnej Európe.

Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 2 000 – 6 000. Veľkosť populácie i územie na ktorom sa vyskytuje sú stabilné, maximálna zmena do 20%. Ekosozologický status v roku 1995 R – vzácny. V roku 1998 LR – menej ohrozený druh : nt – takmer ohrozený taxón. Európsky ochranársky status SPEC3 – druhy, ktorých globálne populácie nie sú koncentrované v Európe, ale majú tam nevhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia V – zraniteľný druh.