Somár
domáci

Somár (neodborne osol), lat. Asinus, je podrod rudu Eguus a slovenské rodové meno niektorých druhov tohto podrodu. V niektorých starších systémoch mal postavenie rodu („somár“ – Asinus).

Je spoločne s koňom jediným domestikovaným nepárnokopytníkom. Bol zdomácnený skôr ako kôň. Divý predok somára domáceho je africký somár núbijský a somár somálsky, ktoré sú už skoro vyhubené.

Žrebec má výšku v kohútiku v priemere okolo 122 centimetrov, kobyla 115 centimetrov. Somár domáci má sivú srsť s čiernym pozdĺžnym pásom na strede chrbta a s bielym bruchom.

Somár domáci je bylinožravec. Okrem žihľavy, štiavu a trávy pokropenej močom a výkalmi zje somár domáci všetku rastlinnú potravu, somáre dokonca obhryzujú aj drevo. Pred domestikáciou sa živili často len rôznymi druhmi suchých travín a kríkov.

Dobou párenia sú posledné dni jari alebo prvé mesiace leta. Asi po 11 mesiacoch samica somára rodí jedno mláďa, dosť dobre vyvinuté. Už v druhom roku má normálnu veľkosť, plnú silu má ale až v treťom roku. Keď sa skríži somár s kobylou, vznikne neplodný mul, ktorý sa podobá skôr na koňa. Skrížením samice somára s koňom vznikne mulica, ktorá sa podobá viac na somára.

Somár domáci sa používa na nosenie bremien, pretože dokáže uniesť ja 300kg. Okrem svojej sily poskytuje aj mlieko a mäso. Mlieko somára je výživnejšie ako kravské a egyptská panovníčka Kleopatra VII. sa v somárom mlieku kúpala pre udržanie hladkej pleti.