Naša spoločnosť

Približne 25 kilometrov od Michaloviec leží obec Veľké Raškovce, ktorá sa v historických listinách spomína prvýkrát v roku 1363. Jej obyvatelia sa vždy živili najmä poľnohospodárstvom. Na túto tradíciu nadviazalo v roku 1995 podielnické družstvo s čarovným názvom SKARABEUS-AGRO. Svoje meno dostalo podľa maličkého chrobáka skarabea, ktorý bol v starovekom Egypte uctievaný ako boh slnka.

Podielnické družstvo SKARABEUS-AGRO vo Veľkých Raškovciach podniká v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorá sa skladá z rastlinnej a živočíšnej výroby. Pôda, ktorú obhospodaruje, je zaradená zväčša do kukuričnej oblasti. Vegetačné obdobie trvá 200 až 220 dní, letá sú krátke a teplé azimy bývajú pomerne chladné. Za úspechom družstva stoja jeho majitelia a zamestnanci, ktorí sa jeho rozvoju venujú každý deň v roku. Spoločne obhospodarujú približne 2 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho 700 hektárov je ornej pôdy a 1 300 hektárov sú lúky. Tieto oblasti sa nachádzajú vo viacerých katastrálnych územiach. Sú nimi Malé Raškovce, Veľké Raškovce a Oborín časť obce Kucany. Rastlinná aj živočíšna výroba sú navzájom prepojené. V rámci rastlinnej výroby sa družstvo zameriava predovšetkým na pestovanie hustosiatych obilnín. Je to napríklad ozimná pšenica, ozimná raž a sladovnícky jačmeň. Z olejnín pestuje družstvo repku, kukuricu na zrno, viacročné krmoviny a krmoviny ako sú lucerna, senáž, seno, ďatelinové trávy miešanky. Časť z týchto produktov slúži ako krmivo pre vlastnú živočíšnu výrobu. Podielnické družstvo sa v živočíšnej výrobe venuje chovu tradičných hospodárskych zvierat, najmä hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ale aj rôznych ďalších druhov hospodárskych zvierat, hrabavej a vodnej hydiny, a tiež chovu rýb. Základom je však hovädzí dobytok plemena slovenské strakaté a sivý stepný dobytok, ktorý je chovaný ako kravy bez trhovej produkcie mlieka. Cez zimné kŕmne obdobie sú zvieratá premiestnené do rekonštruovaných maštalí s voľným ustajnením. Vysokú kvalitu mäsa, ktoré družstvo dostáva na stôl do domácností či reštaurácii, pomáhajú jeho zamestnancom dosahovať moderné technológie a tiež prísne dodržiavanie chovateľskej disciplíny.

Od roku 2008 je družstvo registrované v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Okrem pôdy, lúk a pasienkov sa podielnické družstvo stará aj o rôzne chránené územia. Sú nimi napríklad chránené územie Latorica a prírodná rezervácia Raškovský luh. Významné aktivity vyvíja aj v rámci agroturistiky. Na návštevníkov gazdovského dvora čaká viac ako tridsať rôznych druhov zvierat. Pozrieť si môžu vodnú a hrabavú hydinu, rôzne druhy oviec a kôz, kone či mangalice. Družstvo taktiež prevádzkuje gazdovskú ubytovňu, vlastné poľnohospodárske múzeum, Gazdovskú pivnicu v Oboríne a penzión s reštauračným zariadením s názvom Gazdovský dom. Tu majú návštevníci možnosť ochutnať špeciality maďarskej kuchyne a ubytovať sa v príjemnom prostredí. Penzión má sedem izieb a jeden apartmán. Nechýba v ňom bezdrôtové pripojenie na internet, televízia a bezpečné parkovanie s kamerovým systémom. Hostia môžu využiť aj saunu, užiť si príjemný večer pri živej hudbe a v novembri počas husacích hodov ochutnať dobroty miestnych kuchárov. Z reštaurácie, ktorá je vhodná na usporadúvanie rodinných či spoločenských podujatí a svadieb, je to len na skok na návštevu poľnohospodárskeho družstva. Okrem užívania si príjemnej vidieckej atmosféry, môžu návštevníci vyskúšať aké je to jazdiť na koni, pokúsiť sa uloviť rybu a dokonca môžu kŕmiť a pohladiť zvieratá na dvore.

Spoločnosť je výnimočná aj v tom, že je vedená ako rodinná farma. Predstavenstvo tvoria členovia skutočnej rodiny, ktorých spája láska k prírode, tradícii a práci. Vďaka nim môžu všetci, aj tí, ktorí už na to zabudli, znovu objaviť radosť z pobytu na pravom gazdovstve. Na vlastnej koži pocítiť, aké to je, priblížiť sa práci našich predkov. Takto povýšili podnikanie na posolstvo, ktoré nadväzuje na tradície a do budúcna sa dívajú s nadšením.

Ponuka práce

Momentálne nemáme žiadne voľné pracovné pozície.

Ekologické
certifikáty

Rastlinná výroba

Certifikát STN EN ISO/IEC 17065

Živočíšna výroba

Certifikát STN EN ISO/IEC 17065